Hvordan bortskaffes asbestfliser?

Asbest: en sundhedstrussel!

asbest

Først og fremmest er det godt at vide: asbest er et meget kontroversielt og potentielt farligt materiale!

I lang tid blev asbest brugt uden begrænsninger, fordi det har meget interessante egenskaber til konstruktion, såsom modstandsdygtighed over for høje temperaturer, god isoleringskvalitet, fleksibilitet, holdbarhed, ubrændbarhed, modstandsdygtighed over for syreangreb, ud over at være et billigt materiale. Over tid er mineralets farlighed bevist, anerkendt som kræftfremkaldende af Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Ved indånding eller indtagelse stimulerer fibrene i asbestpulveret cellulære mutationer i kroppen, der kan give anledning til tumorer og visse typer lungekræft. Råmaterialet er allerede blevet forbudt i mere end 50 lande. I Brasilien er dets anvendelse stadig tilladt, selv med viden om den potentielle risiko. Ifølge den brasilianske sammenslutning af udsatte for asbest (Abrea),der er flere tilfælde af tidligere minearbejdere i branchen, der beskæftiger sig med sådanne materialer, der blev syge og endda døde på grund af sygdomme, der blev udviklet ved kontakt med asbest.

Foretrækker fliser og vandtanke, der ikke har asbest i deres sammensætning. Selvom en asbestflise har en holdbarhed på cirka 70 år, er denne tid minimal, hvis vi tænker på lang sigt. Miljøet må ikke lide konsekvenserne af uansvarlig brug, der har fundet sted i 70 år og stadig udgør permanente risici for mennesker og dyr. Desværre er de tilgængelige alternativer forbundet med råvarer, der også skader miljøet, såsom olie, men som har mindre indflydelse, da de kan genbruges og forårsage mindre sundhedsskader.

Kassér

Asbest er et sundhedsskadeligt materiale, og der er endnu ikke udviklet måder til genbrug eller genbrug. Dekontaminering er meget vanskelig at udføre på grund af de høje omkostninger, og kun i nogle tilfælde udføres det, normalt i industrier.

Resolution 348 fra National Environment Council (Conama), 2004, bestemmer, at produkter, der har asbest som råmateriale, ikke kan bortskaffes hvor som helst. Anbefalingen er, at asbest bortskaffes sammen med farligt affald på specialiserede lossepladser. For at bortskaffe asbestfliser korrekt er en god løsning at konsultere din regionale administration eller rådhuset.

Vær opmærksom på, at når man fjerner flisen eller vandtanken, skal man være forsigtig med at undgå at bryde materialet og eventuel forurening med asbestfibre.


Original text