Hvilken indflydelse har pH på kompostering?

Find ud af, hvordan det ændrer madfordeling

PH-skala

Billede: eCycle Portal

Når vi begynder at kompostere organisk husholdningsaffald (lær mere om kompostering i artiklen "Hvad komposterer og hvordan man gør det"), skal vi følge nogle forholdsregler, så kompostering går glat, såsom: stærk lugt, forsinkelse med at nedbryde mad, kompost af dårlig kvalitet, ugunstige forhold for mikroorganismer og regnorme og muligheden for at tiltrække andre dyr (lær mere om disse faktorer i artiklen "Problemer i komposten: identificer årsagerne og find løsninger").

En af de forholdsregler, der skal følges, er enkel: Når du tager dig af din komposter, skal du være opmærksom på, om der er indikationer på, at nogle parametre er uregulerede, og eCycle hjælper dig med at forstå dette.

Disse parametre er meget vigtige, da det påvirker processen og produktet. Nogle af dem er lette at opfatte, såsom temperatur og fugtighed, men andre, såsom forholdet mellem kulstof og nitrogen og pH, kan være mere komplicerede.

Hvad er pH?

PH betyder "hydrogenpotentiale", som er en skala, der måler surhedsgraden, neutraliteten eller alkaliniteten af ​​en given opløsning eller jorden. Værdier varierer fra 0 til 14, hvor 7 er neutrale, 0 repræsenterer maksimal surhed og 14 betyder maksimal alkalinitet. Disse værdier varierer alt efter temperaturen og sammensætningen af ​​hvert stof. Det er vigtigt at kende kompostens pH, fordi det er indikativ for tilstanden af ​​kompostering af organisk affald.

PH i komposteringsprocessen

Undersøgelser viser, at miljøet ved begyndelsen af ​​kompostering bliver surt med værdier op til 5. Dette skyldes nedbrydningen, at der i starten, når svampe og bakterier fordøjer organisk materiale, frigøres syrer, der også er nedbrydes, indtil den er fuldstændig oxideret.

Derefter øges pH gradvist med udviklingen af ​​komposterings- og stabiliseringsprocessen for komposten og når endelig værdier mellem 5,5 og 8, hvilke videnskabelige baser indikerer at være det optimale pH-område for de fleste mikroorganismer. Således vil komposten opnået ved afslutningen af ​​komposteringen have en stabil pH mellem 7,0 og 8,5.

Faldet i pH i starten favoriserer væksten af ​​svampe, nedbrydningen af ​​cellulose og legnine (bestanddel af træ), og mikroorganismerne regulerer automatisk pH-værdierne, men ekstreme værdier kan inaktivere levende væsener og meget lave værdier pH-værdier er tegn på manglende modning.

Hvad påvirker pH-variationen?

Hvis der er mangel på ilt, kan pH-værdien falde til under 4,5 og begrænse mikrobiel og regnormaktivitet og dermed nedsætte komposteringsprocessen. Syreholdige fødevarer kan sænke pH, og mediumets alkalinitet kan også påvirke organismernes aktiviteter. Jord-pH-måleinstrumenter fås på markedet, der er enkle at bruge og måler også lys og fugtighed, hvilket er fantastisk til bedre overvågning af kompost, kompost eller jord.

Alternativ

Når pH er surt, er et alternativ at forbedre iltning og beluftning i kompostbunkerne. Til det er vi nødt til at fremme luftens passage, så drej bare blandingen eller lav huller i batterierne, så luften kan cirkulere. I tilfælde af tør kompostering bør frekvensen være højere (to til fire gange om ugen), og i tilfælde af vermikompostering kun en gang om ugen, da ormene tunneler i bunkerne, hvilket fremmer beluftning.

Korrektion af pH med kalksten er ikke et godt alternativ, da det kan dræbe orme. Prøv at lægge grønne blade på træer, som er mere basiske. Undgå at lægge citrusfrugter i din mixer, men hvis pH er for basisk, er det et godt alternativ til at øge surheden. Klik her for at finde ud af, hvilke andre fødevarer der ikke skal være i din kompostblander.

Når kompostering udføres korrekt, udgør det ikke problemer relateret til pH-kontrol. Desuden har gødningen en meget stabiliseret pH, hvilket er fantastisk til kontrol af sure jordarter og til enhver form for plante eller afgrøde.

Fremme denne komposteringsteknik og køb en komposter i vores onlinebutik.


Original text