Kend de vigtigste årsager til forurening i floderne i Brasilien

Se hvad der er hovedårsagerne til flodforurening i Brasilien

industrielle udslip

Floder er meget vigtige for livet, både i by- og landdistrikter, da de er ansvarlige for at generere vand til konsum. Denne funktion trues imidlertid på grund af det høje niveau af forurening af brasilianske floder (se mere her).

I betragtning af den anvendte definition internationalt, at ethvert objekt eller stof, der interfererer med balancen i et økosystem, er et forurenende stof, har det høje niveau af forurening i brasilianske floder flere årsager. De vigtigste er:

Husholdningsspildevand

Ifølge Trat Brazil Institute behandles kun 37,9% af alt spildevand produceret i landet, og den ubehandlede del, der går i floder, er meget skadelig. Når spildevand udledes i floder, er der en stigning i organisk materiale i vandet, hvilket kan resultere i stigningen i visse mikroorganismer og andres vanskelighed med at reproducere. Denne proces er kendt som eutrofiering.

Industrielt spildevand

Flydende affald produceret af industrielle aktiviteter udledes i floder. Disse restkoncentrations karakteristika varierer afhængigt af den pågældende industrielle aktivitet, men de kan forårsage toksiske effekter på stedets levende væsener og også skade menneskers liv, der bor i regionen, forårsager sygdom og endda død.

Tungmetaller

Stoffer som kviksølv, cadmium og bly klassificeres som tungmetaller og er meget giftige og kan akkumuleres i organismer og forårsage alvorlige problemer og sygdomme, såsom kræft. Generelt frigives disse stoffer af virksomheder, der ikke udfører den korrekte proces med deres affald, idet denne type metal dumpes direkte i floder, hvilket forårsager forurening og forurening af floderne.

Persistente organiske forurenende stoffer (POP)

POP'er er forbindelser, der ikke let nedbrydes og vedvarer i miljøet og spredes gennem naturen af ​​luftstrømme eller vand, og værst af alt uden at miste deres forurenende kapacitet. Læs mere om disse forurenende stoffer og deres konsekvenser her.

affald

Misbrugt affald har alvorlige konsekvenser overalt, men især i floder, da det transporteres af strømmen til havet og føjer til skibene og sejlbåde, der dumper deres affald direkte i vandet. Det er i denne type situation, at dyr fejler affald til mad og ender med at kvæles eller kvæles ihjel.


Kilder: Electronic Journal of Water Resources, Tera, Uol

Original text